Lokata terminowa

Istota i przeznaczenie produktu

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 50,-.

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 miesiąca do 36 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego okresu oraz wysokości wkładu. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek lub pozostawić na kolejny okres umowny bez wydawania dodatkowej dyspozycji.

Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika. Ma również możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Korzyści dla Klienta

  • Minimalna kwota lokaty już od 50 PLN
  • Elastyczny okres lokaty od tygodnia do 36 miesięcy
  • Łatwy dostęp do lokaty poprzez oddziały, Internet
  • Lokata odnawialna– automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku