Lokata Plejada

Istota i przeznaczenie produktu

Rachunek Plejada jest lokatą dynamiczną, a oprocentowanie środków na tym rachunku jest progresywne, tzn. wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu. Jest to szczególny rodzaj lokaty, łączy zalety lokaty terminowej z możliwością natychmiastowego wycofania środków pieniężnych wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku wynosi 500 zł.

Posiadaczem lokaty może być zarówno osoba pełnoletnia, jak i małoletnia, która po ukończeniu 13 lat może dysponować rachunkiem o ile nie sprzeciwi się temu przedstawiciel ustawowy.

Korzyści dla Klienta

  • Okres lokaty - 12 miesięcy
  • Wyższe oprocentowanie z każdym kolejnym miesiącem przechowywania wkładu
  • Możliwość natychmiastowego wycofania środków w dowolnym czasie
  • W przypadku likwidacji wkładu przed upływem 12 miesięcy Bank nalicza odsetki za pełne miesiące pozostawienia wkładu wg stawek oprocentowania obowiązujących w Banku w dniu wypłaty, właściwych dla pełnych miesięcy przechowywania wkładu, za pozostałe dni odsetki nalicza wg oprocentowania rachunków a'vista.
  • Lokata odnawialna – automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku