Terminowa lokata oszczędnościowa

Istota i przeznaczenie produktu

Klient instytucjonalny posiadający rachunek bieżący może złożyć dyspozycje przeksięgowania środków na lokatę terminową. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 miesiąca do 36 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego okresu oraz wysokości wkładu. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek lub pozostawić na kolejny okres umowny bez wydawania dodatkowej dyspozycji.

Korzyści dla Klienta:

  • Elastyczny okres lokaty od tygodnia do 36 miesięcy
  • Łatwy dostęp do lokaty poprzez oddziały, Internet
  • Lokata odnawialna– automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku