Kredyt w formie linii kredytowej dla posiadaczy rachunków bieżących

Kredyt w formie linii kredytowej dla posiadaczy rachunków bieżących może być udzielany podmiotom gospodarczym oraz rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne, posiadającym w Banku rachunek bieżący. Czynny rachunek bieżący podmiot powinien posiadać przez okres co najmniej 6 miesięcy. W szczególnych przypadkach Bank może udzielić kredytu podmiotom posiadającym rachunek bieżący przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej dla posiadaczy rachunków bieżących

  • jako kredyt obrotowy na określony cel z terminem spłaty do 12 miesięcy,
  • jako kredyt inwestycyjny na określony cel z terminem spłaty do 5 lat, w tym możliwość karencji do 1 roku.

Wysokość kredytu określana jest indywidualnie i uzależniona jest od:

  • wysokości wpływów na rachunek bieżący,
  • rozmiarów prowadzonej działalności,
  • aktualną i przewidywaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, poziom zdolności kredytowej,
  • obrotów na rachunku bieżącym z okresu 6 miesięcy poprzedzających udzielenie kredytu.

Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje do wysokości limitu określonego w umowie kredytowej, w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku.

Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, ustalanej uchwałą Zarządu Banku.