KREDYT GOTÓWKOWY - SZYBKA GOTÓWKA!

dodano: 2023-03-17

KREDYT GOTÓWKOWY - SZYBKA GOTÓWKA!

oprocentowanie STAŁE od 6,99 %

RRSO 8,33%

Promocja obowiązuje do 30.06.2024 r.

Kredyt gotówkowy:

  • Na dowolny cel
  • Kwota kredytu nie więcej niż 150.000 zł
  • Termin spłaty nawet do 60 miesięcy
  • Szybko, tanio , blisko!!!

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne oprocentowanie kredytu 6,99% (stała stopa), całkowity koszt kredytu 3 735,19 zł, w którego skład wchodzą: odsetki – 3 285,19 zł, prowizja – 450,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, wynosi 33 735,19 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,33%. Przy zabezpieczeniu kredytu w formie ubezpieczenia Kredytobiorcy - 713,00 zł, RRSO wynosi 10,17%.

    Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz uwzględnieniu oprocentowania z chwili zawarcia umowy.

    Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu, terminu regulowania zobowiązania kredytowego oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank.

    Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11-01-2024r.