Aktualności

dodano: 2019-06-11

***

1.Statut i Struktura Banku.

-Statut Banku
-Struktura Organizacyjna

2.Sprawozdanie finansowe za rok 2018r.

-Bilans
-Rachunek Zysków i Strat
-Opinia Bieglego Rewidenta
-Informacja dodatkowa Sprawozdania Finansowego

3.Polityka Ladu Korporacyjnego

-Polityka Ladu Korporacyjnego w Spóldzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach 29.05.2019r.

-Oswiadczenie Zarzadu Banku o stosowaniu "Zasad Ladu Korporacyjnego"

4.Ocena stosowania Polityki Ladu Korporacyjnego

-Ocena stosowania Polityki Ladu Korporacyjnego

5.Wykaz przedsiebiorców

-Wykaz przedsiebiorców, którzy w zwiazku z powierzeniem wykonywania
czynnosci, maja dostep do informacji chronionej tajemnica bankowa

6.Polityka oceny odpowiedniosci Kandydatów na Czlonków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej

-Polityka oceny Odpowiedniosci Kandydatow na Czlonkow Rady Nadzorczej, Czlonkow Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Spoldzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach 

7.Polityka oceny kwalifikacji Czlonkow Zarzadu oraz Zarzadu

-Polityka i procedura oceny kwalifikacji Czlonkow Zarzadu oraz Zarzadu Spoldzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach

8.Zasady polityki informacyjnej w Spóldzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach

-Zasady polityki informacyjnej w Spóldzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach

9.Opis systemu kontroli wewnetrznej w Spóldzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach.

-Opis systemu kontroli wewnetrznej w Spóldzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach

10.Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitalu Spóldzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach.

-Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitalu Spóldzielczego Banku Ludowego w SkalmierzycachWyszukiwarka
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4,2775
USD
3,8307
GBP
4,9709
CHF
3,8899
ilość wizyt: 0002045
© Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
realizacja: Intelis Media 2010